Kā nosaka meža vērtību?

Meži ir tie, ar ko Latvija mēdz atšķirties citu valstu starpā. Vēl par Latvijas pazīšanās zīmēm ir iespējams nosaukt jūru, tīrumus un arī zilos ūdeņus un skaisto dabu kopumā. Mūsu valstī meži pieder gan juridiskām, gan privātpersonām. (vairāk…)
Read More