Nepieciešama sos durvju atvēršana, kur tieši griezties?

Jebkāda arī pati dārgākā kā arī augstas kvalitātes durvju slēdzene varētu sabojāties. Šo gadījumu iespējams attiecināt ne vien uz mājas ārdurvīm, bet arī varētu būt apgrūtināta auto durvju atvēršana. Bieži vien cilvēki nemaz nezin, kur lai griezties šinī gadījumā, taču labākais atrisinājums tiešām būtu pats atslēgu serviss, kur eksperti palīdzētu atvērt durvis bez to bojāšanas. (vairāk…)
Read More